Αποκλειστική εντολή ανάθεσης ακινήτου

Σήμερα ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ιδιοκτητών στρέφεται στην αποκλειστική ανάθεση ακινήτου, την στιγμή που στην Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική το 80% των ακινήτων προωθείτε με αυτή την μέθοδο.
Τι είναι όμως η αποκλειστική εντολή ανάθεσης ακινήτου.
Είναι η εντολή που ορίζει την αποκλειστικότητα που αποκτά το μεσιτικό γραφείο για την εύρεση αγοραστή ή μισθωτή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί πάντα στο ακέραιο την διαπραγματευτική του δύναμη με τους υποψήφιους αγοραστές του γραφείου. Κατά τον χρόνο που ισχύει η γραπτή εντολή αποκλειστικότητας ο πωλητής μπορεί να προβεί στην πώληση του ακινήτου αλλά θα πρέπει να καταβάλει την συμφωνημένη αμοιβή στο κτηματομεσιτικό γραφείο.