Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πώς θα απαλλαγείτε από φόρους για ανείσπρακτα ενοίκια

Να σπεύσουν να κάνουν έξωση στους ενοικιαστές τους μέχρι τέλος Ιουνίου, αν θέλουν να μη πληρώσουν και φόρο για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν, καλεί το υπουργείο Οικονομικών τους ιδιοκτήτες.
Όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, η διορία για να προλάβουν να καταθέσουν αγωγή και να την προσκομίσουν στις ΔΟΥ λήγει μαζί με τη διορία υποβολής των φετινών δηλώσεων Ε1, στο τέλος του μηνός.
Υποστηρίζουν μάλιστα πως η εφορία δεν δέχεται σαν «κώλυμα» την αποχή των δικηγόρων, επειδή τους επιτρέπεται παρά την απεργία να καταθέτουν τέτοιες αγωγές στα δικαστήρια, ώστε να τις προσκομίσουν αμέσως μετά στην εφορία.
Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει και από την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες δεν θα αποφύγουν την επίσκεψη στην εφορία, αν θέλουν να απαλλαγούν από φόρους για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν.
Η διαδικασία αυτή προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν φέτος και φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων, θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
Αν υποβάλουν την δήλωση Ε1 και πάνε μετά στην εφορία, δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν και θα πληρώσουν φόρο, παρότι θα έχουν κάνει και την έξωση στον ενοικιαστή τους!
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, εάν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων, η εφορία δέχεται την αγωγή αποβολής του μισθωτή.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 125-126 του Ε1, που αφορά τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται και στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» Ε2 και θα μεταφέρονται στον ανωτέρω κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
πηγή: newmoney.gr