Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ποιες συσκευές είναι οι πιο ενεργοβόρες

Ένας τρόπος για να πληρώνουμε λιγότερα για το ρεύμα είναι το χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά. Πολλές οικιακές συσκευές, όπως οι λάμπες, οι τηλεοράσεις, οι φούρνοι και οι ηλεκτρικές σκούπες, έχουν μια ετικέτα η οποία βοηθάει τους καταναλωτές να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Το ΕΚ επιθυμεί να κάνει πιο απλό αυτό το σύστημα.
Στο γράφημα, βρείτε πληροφορίες για την ενέργεια και το κόστος της.
Ενεργειακή απόδοση ορίζεται η αναλογία της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας, με την είσοδο ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης) είναι ένα απόλυτο μέτρο, χωρίς αναφορά στο προϊόν που παράγεται.
Η πρώτη ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση εισήχθη το 1994 (σε ισχύ από το 1995) και πήγαινε από το A (το πιο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό). Αργότερα επεκτάθηκε από στο Α+++, προκειμένου να εκφράσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων.
Ωστόσο, η εισαγωγή Α+ και άνω κατηγοριών, μείωσαν την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής σήμανσης στην προσπάθεια ενθάρρυνσης των καταναλωτών να αγοράζουν πιο αποδοτικά προϊόντα, καθώς τα περισσότερα τώρα βρίσκονται στην κατηγορία Α+ και άνω (π.χ. πλυντήρια). Για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε να αποκατασταθεί η αρχική κλίματα Α-G και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αλλαγή μεγέθους, που θα φιλοξενήσει περαιτέρω βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, χωρίς να δημιουργεί νέες κατηγορίες.
Την Τρίτη 14 Ιουνίου, η επιτροπή Ενέργειας του ΕΚ ψηφίζει σχέδιο έκθεσης, στο οποίο προτείνει αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: Taxheaven