ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πώς θα λειτουργεί ο ηλεκτρονικός φάκελος πράξεων ακινήτου: Ψηφιακά γονικές παροχές, κληρονομιές και Δωρεές.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας δωρεάς ακινήτων, των γονικών παροχών και της κληρονομιάς ακινήτων, αλλά και τα ψηφιακά συμβόλαια αποτελούν το επόμενο στοίχημα του ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος όπως έχει προαναγγελθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τη νέα χρονιά.

Ο διαγωνισμός για τον ηλεκτρονικό φάκελο πράξεων ακινήτου που θα περιλαμβάνει νέες λειτουργικότητες, συμπληρώνοντας την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ήδη για τις μεταβιβάσεις και θα «τρέξει» η Κοινωνία της Πληροφορίας, βρίσκεται ήδη στον αέρα με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται σε 1.223.418,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δυνατότητα αύξησης του αντικειμένου κατά 30%, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 4 Δεκεμβρίου.

keyboard_arrow_up