Δεν υπάρχουν Σχόλια

Μισθώσεις. Οσα πρέπει να γνωρίζουμε για λήξεις συμβολαίων και αναπροσαρμογές

Η λήξη ενός συμβολαίου μίσθωσης ακινήτων αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανοίξουν τα ακανθώδη ζητήματα της αναπροσαρμογής του ποσού που καταβάλλεται ως ενοίκιο αλλά και της χρονικής επέκτασης της μίσθωσης.

Εν μέσω πανδημίας πληθαίνουν οι εστίες αντιπαράθεσης στις μισθώσεις ακινήτων με πολλούς ιδιοκτήτες να επιδιώκουν αυξήσεις επιχειρηματολογώντας με το «πόσο νοικιάζονται αντίστοιχα ακίνητα στην γύρω περιοχή (με βάση τις μικρές αγγελίες)» και τους ενοικιαστές να ζητούν πάγωμα αν όχι μείωση του μισθώματος λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης. Οι συζητήσεις αυτές, πολλές φορές, θυμίζουν μια γερή παρτίδα «πόκερ» όπου η κάθε πλευρά «μπλοφάρει» όπως μπορεί! Στην προκειμένη περίπτωση με τον αρνητικό πληθωρισμό κόντρα στις τιμές της αγοράς, την ανανέωση του ενοικίου κόντρα με την έξωση, τα κλειστά δικαστήρια κλπ.

Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται σε αυτού του τύπου τις συζητήσεις, σταχυολογήσαμε – με την βοήθεια της ΠΟΜΙΔΑ και της ΑΑΔΕ – όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που δίνουν χρηστικές απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Σε γενικές γραμμές η νομοθεσία προβλέπει ότι τα αρχικά μισθωτήρια συμβόλαια ανανεώνονται αυτόματα για 3 χρόνια και μετά γίνονται αορίστου χρόνου. Οι αναπροσαρμογές των τιμών γίνονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση και με βάση τον πληθωρισμό (για μειώσεις εάν είναι αρνητικός η αυξήσεις αν είναι θετικός).

Η εφορία ενδιαφέρεται μόνο για το συμφωνηθέν ποσό του μισθώματος την έναρξη και την λήξη του συμβολαίου, ενώ τυχόν διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις λύνονται στα αστικά δικαστήρια, με εξώσεις κλπ.

Αναλυτικότερα:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η μίσθωση κύριας κατοικίας (το αρχικό συμβόλαιο δηλαδή) έχει τριετή ελάχιστη διάρκεια, υποχρεωτική και για τα δύο μέρη, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί βραχύτερος χρόνος. Συντόμευση της τριετίας επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης.

ΜΙΣΘΩΜΑ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Κάθε συμφωνία για το ύψος του μισθώματος αλλά και για την μετέπειτα σταδιακή αναπροσαρμογή του, που συμπεριλαμβάνεται στο μισθωτήριο νομικά είναι απολύτως έγκυρη, όμως σήμερα, η συμφωνία υψηλών ποσοστών αναπροσαρμογής δύσκολα τηρείται στην πράξη.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: Στις περιπτώσεις που ο συμβατικός χρόνος ορίστηκε μικρότερος από την τριετία χωρίς να συμφωνηθεί ο τρόπος αναπροσαρμογής του ενοικίου για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωσή της, τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μέχρι τη λήξη της τριετίας εκ του νόμου πρέπει να αναπροσαρμόζεται ετησίως όπως και στις επαγγελματικές μισθώσεις, ήτοι κατά ποσοστό ίσο με 75% της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. ΟΜΩΣ: Η ρύθμιση αυτή δεν έχει σήμερα πρακτική αξία δεδομένου ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αρνητικός, πράγμα που οδηγεί στον προσδιορισμό του μηνιαίου μισθώματος σε σταθερό ποσό καθόλη τη διάρκεια της τριετίας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ: Μοναδική προϋπόθεση για την καταγγελία μίσθωσης κύριας κατοικίας από τον εκμισθωτή είναι η παρέλευση τριετίας από την έναρξή της. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση δεν υφίσταται πλέον.

Τι λέει η ΑΑΔΕ για τις τροποποιήσεις των μισθωτηρίων

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν είναι υποχρεωτική η ανανέωσης του συμβολαίου κάθε φορά που λήγει εκτός και αν αλλάζει το ποσό του ενοικίου. Η μίσθωση, μετά τα πρώτα 3 χρόνια, θεωρείται αορίστου χρόνου και το μόνο χρειάζεται ενημέρωση είναι η ημερομηνία λήξης. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ «η τροποποιητική δήλωση υπάρχουσας μίσθωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά μόνο σε περίπτωση μεταβολής στο ποσό του μισθώματος. Πλέον δεν χρειάζεται να δηλώνεται η τυχόν παράταση της μίσθωσης, καθότι η μίσθωση θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ μέχρι τη δήλωση της λύσης αυτής. Κατά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία στα εξής πεδία:
∙ τη διάρκεια της μίσθωσης

∙ το μίσθωμα
∙ την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού
∙ καθώς και να συμπληρώσει ή/και να μεταβάλλει τα στοιχεία του πεδίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”
Για να τροποποιηθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κ.λπ.) δεν μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβληθεί νέα δήλωση (εξαρχής)».

 

ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πώς θα απαλλαγείτε από φόρους για ανείσπρακτα ενοίκια

Να σπεύσουν να κάνουν έξωση στους ενοικιαστές τους μέχρι τέλος Ιουνίου, αν θέλουν να μη πληρώσουν και φόρο για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν, καλεί το υπουργείο Οικονομικών τους ιδιοκτήτες.
Όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, η διορία για να προλάβουν να καταθέσουν αγωγή και να την προσκομίσουν στις ΔΟΥ λήγει μαζί με τη διορία υποβολής των φετινών δηλώσεων Ε1, στο τέλος του μηνός.
Υποστηρίζουν μάλιστα πως η εφορία δεν δέχεται σαν «κώλυμα» την αποχή των δικηγόρων, επειδή τους επιτρέπεται παρά την απεργία να καταθέτουν τέτοιες αγωγές στα δικαστήρια, ώστε να τις προσκομίσουν αμέσως μετά στην εφορία.
Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει και από την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες δεν θα αποφύγουν την επίσκεψη στην εφορία, αν θέλουν να απαλλαγούν από φόρους για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν.
Η διαδικασία αυτή προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν φέτος και φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων, θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
Αν υποβάλουν την δήλωση Ε1 και πάνε μετά στην εφορία, δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν και θα πληρώσουν φόρο, παρότι θα έχουν κάνει και την έξωση στον ενοικιαστή τους!
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, εάν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων, η εφορία δέχεται την αγωγή αποβολής του μισθωτή.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 125-126 του Ε1, που αφορά τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται και στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» Ε2 και θα μεταφέρονται στον ανωτέρω κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
πηγή: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ποιες συσκευές είναι οι πιο ενεργοβόρες

Ένας τρόπος για να πληρώνουμε λιγότερα για το ρεύμα είναι το χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά. Πολλές οικιακές συσκευές, όπως οι λάμπες, οι τηλεοράσεις, οι φούρνοι και οι ηλεκτρικές σκούπες, έχουν μια ετικέτα η οποία βοηθάει τους καταναλωτές να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Το ΕΚ επιθυμεί να κάνει πιο απλό αυτό το σύστημα.
Στο γράφημα, βρείτε πληροφορίες για την ενέργεια και το κόστος της.
Ενεργειακή απόδοση ορίζεται η αναλογία της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας, με την είσοδο ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης) είναι ένα απόλυτο μέτρο, χωρίς αναφορά στο προϊόν που παράγεται.
Η πρώτη ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση εισήχθη το 1994 (σε ισχύ από το 1995) και πήγαινε από το A (το πιο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό). Αργότερα επεκτάθηκε από στο Α+++, προκειμένου να εκφράσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων.
Ωστόσο, η εισαγωγή Α+ και άνω κατηγοριών, μείωσαν την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής σήμανσης στην προσπάθεια ενθάρρυνσης των καταναλωτών να αγοράζουν πιο αποδοτικά προϊόντα, καθώς τα περισσότερα τώρα βρίσκονται στην κατηγορία Α+ και άνω (π.χ. πλυντήρια). Για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε να αποκατασταθεί η αρχική κλίματα Α-G και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αλλαγή μεγέθους, που θα φιλοξενήσει περαιτέρω βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, χωρίς να δημιουργεί νέες κατηγορίες.
Την Τρίτη 14 Ιουνίου, η επιτροπή Ενέργειας του ΕΚ ψηφίζει σχέδιο έκθεσης, στο οποίο προτείνει αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Τοποθεσία – Αποστάσεις

Τοποθεσία   Το Πανόραμα βρίσκεται ΒΑ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και σε υψόμετρο 250 μέτρων. Εξαιτίας της θέσης της πόλης αλλά και της φυσικής της ομορφιάς θεωρείται μία από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας. Απλώνεται σε έκταση 33.000 στρεμμάτων, μέσα σε δάσος, με πανοραμική θέα τον θερμαϊκό κόλπο και τον Όλυμπο.
Αποστάσεις  Το Πανόραμα απέχει 14 χλμ. περίπου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσω του περιφερειακού . Ενώ ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου μισή ώρα.  Οι ώρες αιχμής είναι οι πρωινές 7 με 8 και οι μεσημεριανές 2 με 3 όπου και υπάρχει μικρό μποτιλιάρισμα από τα λεωφορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων . Σε αυτές τις ώρες η επιβάρυνση δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία απέχει 15 λεπτά και βρίσκεται σε απόσταση 11 χλμ , ενώ σε μισή ώρα βρισκόμαστε στις κοντινές ακτές της Χαλκιδικής και σε 15 λεπτά  στο Εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Κοινωφελείς εγκαταστάσεις

Στο Πανόραμα υπάρχουν αρκετές κοινωφελείς εγκαταστάσεις οι οποίες προσφέρουν ψυχαγωγία, άθληση, και κυρίως ανεβάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ’’ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ’’
Με κλειστό γυμναστήριο 400 θέσεων, 3 γήπεδα ποδοσφαίρου 4*4, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου , 5 γήπεδα τέννις και 4 διαδρόμους για τρέξιμο, αποτελεί το στολίδι του Πανοράματος.
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Δημοτικό θερινό κινηματογράφο.
Δημοτική βιβλιοθήκη
Δημοτικό ωδείο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πέτρου Λεβαντή και Σαλαμίνος , στο Νόμο 751.
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί προσομοίωση του συνήθους αστικού και περιαστικού δικτύου. Περιλαμβάνει δρόμους, πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών, νησίδες, ποδηλατολωρίδες καθώς και την πρέπουσα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
Στο χώρο του Πάρκου υπάρχουν επίσης τοποθετημένα όργανα γυμναστικής ανοικτού χώρου τα οποία μπορούν οι ενήλικες επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν απολαμβάνοντας παράλληλα την πανοραμική θέα προς την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη θάλασσα.
Το Πάρκο είναι επισκέψιμο 365 μέρες το χρόνο και διαθέτει αναψυκτήριο.
ΤΑ ΠΑΡΚΑ –ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
Το Πανόραμα είναι γεμάτο πάρκα και αθλοπαιδιές , τα οποία είναι όμορφα και το σημαντικότερο διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Τα Πλατανάκια

Λίγα λεπτά από το χωριό του Πανοράματος με κατεύθυνση τον Χορτιάτη, η τοποθεσία Πλατανάκια, δεν αποτελεί απλά έναν όμορφο χώρο δασικής αναψυχής, αλλά και έναν υδροβιότοπο που αξίζει κανείς να εξερευνήσει.
Τα ψηλά πλατάνια, οι λίμνες με τα γεφυράκια, οι μικροί καταρράκτες, το ποτάμι, συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικό. Ο καθαρός αέρας, το θρόισμα των φύλλων, το κελάιδισμα των πουλιών, απογειώνουν τις αισθήσεις, μας ταξιδεύουν μακριά από το θόρυβο της πόλης και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για όσους αγαπούν την ηρεμία και επιζητούν λίγες ώρες χαλάρωσης αλλά και για όσους έχουν μικρά παιδιά , μια επίσκεψη εδώ στα Πλατανάκια θα τους αποζημιώσει. Περπατήστε και δείτε από κοντά τα ελάφια, τα παγώνια, τις φραγκόκοτες, τους φασιανούς, τις πέρδικες, τους λαγούς, τα κουνέλια και παίξτε με τα παιδιά στην παιδική χαρά, κάτω από τα δέντρα, δίπλα στο ποτάμι. Για όσους όμως αγαπούν την άθληση και την πεζοπορία αρκετά ενδιαφέρουσα είναι και η οικοτουριστική διαδρομή 9 χλμ στα όρια των δήμων Πανοράματος Θέρμης που διανύει το ρέμα του Βαθύλακκου.

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Όλα για την θέα

Ενας από τους λόγους που ο πολύς κόσμος επιλέγει το Πανόραμα είτε για να μισθώσει αλλά είτε για να αγοράσει κάποιο ακίνητο είναι η θέα. Υπάρχουν πραγματικά σημεία που η θέα σου κόβει την ανάσα, αισθάνεσαι πραγματικά ότι όλη η πόλη βρίσκεται στα πόδια σου, ότι πετάς. Μπορείς ώρες ολόκληρες να χάνεσαι απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο, τα ηλιοβασιλέματα ,τον Θερμαικό κόλπο, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν φυσικά και οι ημέρες που το βλέμμα απλώνεται μέχρι και τις κορυφές του Ολύμπου. Αυτή όμως τη πανοραμική, απρόσκοπτη θέα όπως περιγράφεται μπορούμε να την απολαύσουμε ακόμη καλύτερα όταν το σπίτι που θα επιλέξουμε βρίσκεται σε συγκεκριμένες οδούς. Αναλήψεως, Καμπουρίδου, Μιχαηλίδου, Πόντου, Γράμμου, Πέτρου Λεβαντή, είναι από τα κυριότερα σημεία όπου αξίζει να ξοδέψεις κάτι παραπάνω για την απόλυτη θέα. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ .

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ιστορία

Το Πανόραμα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας κατοικούνταν από τον 18ο αιώνα από μουσουλμάνους. Το αρχικό του όνομα ήταν Αρσακλί ή Ακσακλί. Διοικητικά υπαγόταν στο ναχιγιέ της Καλαμαριάς. Το νέο χωριό ιδρύθηκε το 1914 από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου τα συμμαχικά στρατεύματα εγκατέστησαν ένα πρόχειρο νοσοκομείο και ήταν το 1922 με την ανταλλαγή πληθυσμών όπως αποφασίστηκε στην Συνθήκη της Λωζάνης με πληθυσμούς από την Τραπεζούντα και την Αργυρούπολη που ουσιαστικά συστάθηκε ο οικισμός. Με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η περιοχή ήταν παραθεριστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αργότερα εικάζεται ότι σε συνέλευση της κοινότητας προτάθηκε η αλλαγή του ονόματος σε Πανόραμα λόγω της εξέχουσας θέσης και αμφιθεατρικής θέας της πόλης της Θεσσαλονίκης. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο καθημερινά ομάδες ανθρώπων από την Καλαμαριά μετέβαιναν στο Πανόραμα με τα πόδια περνώντας περιμετρικά από το συγκρότημα Αλλατίνη & την Πυλαία προκειμένου να μαζέψουν πουρνάρια τα οποία έπειτα αντάλλασσαν με ψωμί στους φούρνους. Με τα χρόνια και συγκεκριμένα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και έπειτα η κοινότητα άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε πολυτελές προάστιο της Θεσσαλονίκης φτάνοντας εν έτη 2006 μια έκταση 33.000 στρεμμάτων και πληθυσμό της τάξης των περίπου 20.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1970 και πριν, το Πανόραμα είχε χωράφια και αγριόφυτα σχεδόν παντού, ενώ λίγες ήταν οι κατοικίες τότε.

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Κλιματολογικές συνθήκες -Χιονοπτώσεις

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το πλούσιο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί άριστες κλιματολογικές συνθήκες ιδίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι επικρατούντες άνεμοι είναι κυρίως Β – ΒΔ, υπερέχουν σε συχνότητα τους χειμερινούς μήνες, ενώ τους θερινούς μήνες υπερέχουν οι Νοτίων συνιστωσών άνεμοι, όπως και οι τοπικοί ανατολικοί που πνέουν κατά καιρούς από το όρος Χορτιάτη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα στις βορειότερες περιοχές, το οποίο χαρακτηρίζεται από δριμείς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια και σχεδόν μηδενική υγρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια η θερμοκρασία είναι 4 με 6 βαθμούς μικρότερη από την θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Τα τελευταία 4 με 5 χρόνια οι χιονοπτώσεις δεν είναι ιδιαίτερα έντονες . Ο Δήμος όμως όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα και δεν έχει επιτρέψει να κλείσει κανένας δρόμος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι τόσο μεγάλος που με λιγότερη χιονόπτωση έχουν κλείσει δρόμοι σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης ενώ εδώ ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο.